Sign in to follow this  
Followers 0
X-MEN

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - [1080p - 2.5GB - 1.4GB | 720p - 1.4GB & 1GB | 1080p & 720p - HEVC - 1.6GB - 700MB | x264 - 700MB - 400MB - 200MB | XviD - 700MB] - ESub - First On NET

1d3883bafed7ab792fd14c2a533e708a.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
80c00aed18a3d96f23f4ebe3e2c985d7.md.png67bfd864277089381ae60e14f62884fe.md.pngcdf939f6343bdc9b9e7e4a5de2df3087.md.pngcb56124090041eddbc3dc9ec0d5f3187.md.png0366046c11d3ad403bd907b8c409d066.md.pngb833d14681a21c6441f0c717a8dd9a26.md.png80d1cc68317568e6be3bd2dc2134dc71.md.png450939e2ca177530d077265ba26bcf27.md.pngd2faf603b789022379d61a909c1ac70a.md.png3679b961276619459fa4c5766e4c6049.md.png5267e33a0d8ee7a7de0d5be9e0f96894.md.png5272f84348df1e043729f9351d4e2b72.md.pngccac9be9427d2ded6cd8212484c6e1b2.md.pngdc4af69553f9e4fed70d112d07ef0966.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 2.5GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 2.5GB - ESub.mp4.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 1.4GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 1.4GB - ESub.mp4.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 1GB - ESub :
720p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 1GB - ESub.mp4.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE HDRip - 720p - x264 - AAC - 1.3GB - ESub :
720p - x264 - AAC - 1.3GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub.avi.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - AAC - 1.6GB - ESub :
1080p - HEVC - AAC - 1.6GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 720p - HEVC - AAC - 700MB - ESub :
720p - HEVC - AAC - 700MB - ESub.mkv.torrent
magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles :  www.1TamilMV.org - Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - ESub.srt

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 2.5GB - ESub :
https://userscloud.com/nkbbcy1za4b4
https://upload.st/b9049dTen7
https://anonfile.com/daxd93T7nf
https://bayfiles.com/p1wc9aT6n0
https://megaupload.is/dew99fTbn4
https://uploadfiles.pw/37d4056c71b0d97a
https://vup.to/g8dxac1skrkr.html
https://mixdrop.co/f/aaeehbd5b4
https://mirrorace.com/m/4iMS5
https://videobin.co/9cx53nscggo5
https://filerio.in/09l0o0bwceud
https://dl1.indishare.in/yore7ubvhikm
https://1fichier.com/?vfi1lk8gz1ws7t96zf4z
https://multiup.org/download/1b0582ea4f7706df7a1e2d8f17847ba8/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-_AAC_-_2.5GB_-_ESub.mp4

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 1.4GB - ESub :
https://1fichier.com/?l6z3rmst6in090cwaivv
https://filerio.in/xmkc5e78vak7
https://userscloud.com/vjv9kobrf2j3
https://multiup.org/download/d899dd282e1d7e546e452649ea879b2c/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-_AAC_-_1.4GB_-_ESub.mp4
https://dl1.indishare.in/4uu73bljbznf
https://vup.to/gl2zushiu1ll.html
https://videobin.co/xgisurc8kzoe
https://mirrorace.com/m/3CPpy
https://clicknupload.org/u80zctoma705
https://upload.st/T2bc90T4n9
https://bayfiles.com/xdZ38bTfn8
https://uploadfiles.pw/ff24c45c96a07ded
https://megaupload.is/nbb991T5ne
https://anonfile.com/Ncdf94T3ne
https://mixdrop.co/f/r9bplv7

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - AAC - 1GB - ESub :
https://1fichier.com/?msie2ymb2yfv3ha381sw
https://filerio.in/92whhhra0fkg
https://userscloud.com/gh2hc0lfuxhw
https://uptobox.com/qa1ode0586r2
https://multiup.org/download/2742264785a7e99f652fe0c12f08b8f0/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_720p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-_AAC_-_1GB_-_ESub.mp4
https://dl1.indishare.in/cbmn45tcarv3
https://vup.to/l9ciglxnsg43.html
https://videobin.co/jbh4q3xvd1i6
https://mirrorace.com/m/3CPpj
https://clicknupload.org/2hyijixbqqwt
https://upload.st/13M175Tbn6
https://bayfiles.com/z3M672Tcnc
https://uploadfiles.pw/72a3e4426b798f73
https://megaupload.is/jcK273Ten4
https://anonfile.com/jfG37cTan8
https://mixdrop.co/f/jhf8ykgzz3zi

Prati Roju Pandage (2019) Telugu TRUE HDRip - 720p - x264 - AAC - 1.3GB - ESub :
https://1fichier.com/?3jygh8xvbvv37s4h25km
https://filerio.in/0796nop869sx
https://userscloud.com/0lvhsegxzw9b
https://uptobox.com/dvkecovxpb44
https://multiup.org/download/195a7b0d64e838306158b7be3742549e/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_TRUE_HDRip_-_720p_-_x264_-_AAC_-_1.3GB_-_ESub.mkv
https://dl1.indishare.in/j7fqluxzkv3v
https://vup.to/q7qns86fr0ir.html
https://videobin.co/4wkl9ny94chs
https://mirrorace.com/m/3CPp9
https://clicknupload.org/r2zjm5qwvopl
https://upload.st/n37770Ten3
https://bayfiles.com/pa4d7aT1n7
https://uploadfiles.pw/e4418d2e17d56c6f
https://megaupload.is/HeI176Tanb
https://anonfile.com/Xd4a70Tbn3
https://mixdrop.co/f/6n7izfhjv

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?yy3fhj6pq8suk2ekm3i7
https://filerio.in/gm5snpii0qr4
https://userscloud.com/fr454ap62z1y
https://multiup.org/download/a730655baedfe82c815477bd7e772b6a/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_HDRip_-_700MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/xygdgyjd1shh.html
https://dl1.indishare.in/n7ki1aheojhv
https://vup.to/1qxnpazmrkd3.html
https://videobin.co/ouliu5hi3njg
https://mirrorace.com/m/3CPoq
https://clicknupload.org/12enhilfw7qx
https://upload.st/H7m152T8nf
https://bayfiles.com/pbge5fTbn5
https://uploadfiles.pw/713700f0141cabcf
https://megaupload.is/V1k651T6n1
https://anonfile.com/N0g45fT0n9
https://mixdrop.co/f/fiqgsdx2u8s

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?poqlnpr9lbtprefybs71
https://filerio.in/l0cfsny4tnxk
https://userscloud.com/7wsgi4ipeg4n
https://multiup.org/download/7ba03cf11e3af498240ce955a3765478/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_HDRip_-_400MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/h29msrcwln78.html
https://dl1.indishare.in/0xs1o6wcnplo
https://vup.to/a5r10z1sa7dj.html
https://videobin.co/vrgftp9q8ktu
https://mirrorace.com/m/3CPom
https://clicknupload.org/98mm7dxgi3cv
https://upload.st/F1We40T6na
https://bayfiles.com/FdPa4dTfnc
https://uploadfiles.pw/519ac484d912722a
https://megaupload.is/bbWb45T6na
https://anonfile.com/F2V641T4n7
https://mixdrop.co/f/cvhmf9o

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?nqxlwha592vr2apdh5pq
https://filerio.in/lrx9w5ta9u5r
https://userscloud.com/gngazkdq8hol
https://multiup.org/download/61a7acdec2c6a0deaada3815cb3323db/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_HDRip_-_200MB_-_x264_-_MP3_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/2lgwf6zow88c.html
https://dl1.indishare.in/n1vzg2m50yan
https://vup.to/mxfbvnehf0e9.html
https://videobin.co/6kzdrytqwzol
https://mirrorace.com/m/3CPol
https://clicknupload.org/mm36ydd5pup2
https://upload.st/T1J54fT7nf
https://bayfiles.com/H1Le4cT9nb
https://uploadfiles.pw/106e4ebdc89eb2b6
https://megaupload.is/91K447T9n6
https://anonfile.com/hdNb4eT0ne
https://mixdrop.co/f/cw1856j77ab

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?afz64x38ed9s3sl2cmvy
https://filerio.in/0t5b3vr5p2gp
https://userscloud.com/a6xsgugffdl7
https://uptobox.com/lnyhylqk0x0e
https://multiup.org/download/3a4f36806d1b79cab8b59da3bc7631ae/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_HDRip_-_XviD_-_700MB_-_MP3_-_ESub.avi
https://vidoza.net/0p5ymazybdvp.html
https://dl1.indishare.in/xsptp94y7ckl
https://vup.to/amoh1gmjfm5k.html
https://videobin.co/v4v1jwnoe2sh
https://mirrorace.com/m/4iMR0
https://clicknupload.org/olqupthw731k
https://upload.st/J9m76eT4n9
https://bayfiles.com/P6g365T3ne
https://uploadfiles.pw/2ff428fc7efd3451
https://megaupload.is/tbdf6fTdnb
https://anonfile.com/L7g867T7n8
https://mixdrop.co/f/sv8k1elo

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - AAC - 1.6GB - ESub :
https://1fichier.com/?osmxdky8djc259y67ahk
https://filerio.in/f839izl1e0sx
https://userscloud.com/7pdmurk2w6nf
https://multiup.org/download/f1594b99b53bb33fbc9a96370da13b5e/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_HDRip_-_1080p_-_HEVC_-_AAC_-_1.6GB_-_ESub.mkv
https://dl1.indishare.in/2sy2g6kmum7j
https://vup.to/cx98gjo3aib9.html
https://videobin.co/psmkg6hgzf3u
https://mirrorace.com/m/4YKje
https://clicknupload.org/9z6nctat4neg
https://upload.st/rbI667T0n1
https://bayfiles.com/BcYb55T9nf
https://uploadfiles.pw/f53ddbd8d04ee52e
https://megaupload.is/T3H650T0n4
https://anonfile.com/1e2b69Tbne
https://mixdrop.co/f/pxdtvgl0h

Prati Roju Pandage (2019) Telugu HDRip - 720p - HEVC - AAC - 900MB - ESub :
https://1fichier.com/?dch8l1hwpfijwkoqk0fb
https://filerio.in/84rywelxw2oo
https://userscloud.com/024zt93swqts
https://multiup.org/download/192e64b1155f65e5f5f44a962dd1194c/www.1TamilMV.org_-_Prati_Roju_Pandage__2019__Telugu_HDRip_-_720p_-_HEVC_-_AAC_-_700MB_-_ESub.mkv
https://vidoza.net/7zw16e46d0k2.html
https://dl1.indishare.in/hq0ehbqdmngj
https://vup.to/97hqhlpueim4.html
https://videobin.co/sc7i9wjmb4xb
https://mirrorace.com/m/3CPot
https://clicknupload.org/49gxs78czwg4
https://upload.st/Xbs856Tdn3
https://bayfiles.com/Jbf050T3n1
https://uploadfiles.pw/b11cb18b6729bec3
https://megaupload.is/xb2157T4nf
https://anonfile.com/z3i251T3n5
https://mixdrop.co/f/ee9k5h0r3

 

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

thank you so much super....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super Share Bro:Super:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super Share Bro But I Want This Movie Video Songs Also Bro plz Upload

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0